پروپوزال آماده رشته روانشناسی با مقایسه وضعیت کیفیت زندگی در بیماران MMT با NA که در10  صفحه آماده شده است تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از

 

فصل اول

 

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت

اهداف                                                                                                                                            

سوالات

فرضیه ها

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

فصل دوم

افسردگی

اختلالات افسردگی و اختلالات دوقطبی

علائم افسردگی

سبب شناسی افسردگی

نظریه روان کاوری

نظریه یادگیری

نظریه شناختی

     

نظریه فرهنگی- اجتماعی

جنس و افسردگی

سن و افسردگی

درمان افسردگی 

دارو درمانی

تحریک مغزی

درمانهای پسیکولوژیک

روان کاوی

آموزش مهارت های اجتماعی

رفتار درمانی

شناخت درمانی

مروری بر پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور

فصل سوم

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری  

نمونه آماری و روش نمونه گیری  

ابزار پژوهش

ملاحظات اخلاقی

اجرای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم

مقدمه

الف) داده های توصیفی

ب)داده های استنباطی

فصل پنجم

مقدمه

تفسیر یافته های تحقیق

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

:

 

 

 


قیمت به تومان: 10000

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با مقایسه وضعیت کیفیت زندگی در بیماران MMT با NA که در10  صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

- بيان مسأله

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

- اهداف تحقيق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

- فرضیه های تحقیق

- روش شناسی تحقیق

-...


قیمت به تومان: 6000

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان مقایسه افکار خودکشی و باورهای غیر منطقی بین دانشجویان .....که در 16 صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

- بيان مسأله:

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

- اهداف تحقيق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

-....


قیمت به تومان: 6000

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی اثر بخشی بهسازی روابط به شیوه گاتمن بر انسجام خانواده، صمیمیت و تعهد زناشویی زوجین که در 24 صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

- بيان مسأله:

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

- اهداف تحقيق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

- فرضیه های تحقیق

- روش شناسی تحقیق

-روش گردآوري داده‏ها     

- روش‌ تجزيه و تحلیل داده ها

-منابع


قیمت به تومان: 6000

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل (  TA )  در بهبود رضایتمندی زناشوئی و سلامت روانی  زوجین مسـتعد طلاق  که در 19 صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

- بيان مسأله:

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

- اهداف تحقيق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

-


قیمت به تومان: 6000

پروپوزال آماده رشته مدیریت آموزشی با عنوان اثر بخشی دوره های آموزشی مربیان مهد کودک براساس الگوی کرک پاتریک که در 11 صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

- بيان مسأله:

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

- اهداف تحقيق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

- فرضیه های تحقیق....


قیمت به تومان: 6000

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثر بخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به بیماری ضایعات نخاعی که در 22 صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

- بيان مسأله

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

- اهداف تحقيق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

- فرضیه های تحقیق

- روش شناسی تحقیق

-روش گردآوري داده‏ها

- روش‌ تجزيه و تحلیل داده ها

-منابع


قیمت به تومان: 6000

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان اثر بخشی درمان شناختی رفتاری گروهی هیمبرگ (CBGT) بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی در دانش آموزان متوسطه اول شهر اصفهان که در 21 صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

- بيان مسأله:

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

- اهداف تحقيق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

-...


قیمت به تومان: 6000

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان نقش واسطه ای نگرش های تغذیه ای در رابطه بین سبک های دلبستگی و تصور از خود که در 28 صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

- بيان مسأله:

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

-


قیمت به تومان: 6000

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان پیش بینی هوش معنوی براساس تاب آوری و امیدواری در میان زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری که در 22 صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

- بيان مسأله:

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

- اهداف تحقيق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی

- فرضیه های تحقیق

- روش شناسی تحقیق

-روش گردآوري داده‏ها

- روش‌ تجزيه و تحلیل داده ها

-منابع


قیمت به تومان: 6000

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان بررسی رابطه استفاده از شبکه های مجاز اینترنتی با مهارت های ارتباطی دختران دبیرستان که در 18 صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

 

- بيان مسأله:

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

- اهداف تحقيق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی

- فرضیه های تحقیق

- روش شناسی تحقیق

-روش گردآوري داده‏ها

- روش‌ تجزيه و تحلیل داده ها

-منابع


قیمت به تومان: 6000

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با عنوان رابطه بهزیستی معنوی و روان شناختی با گرایش به روابط فرازناشویی با نقش میانجی گری تاب آوری در همسران افراد مصرف کننده که در 25 صفحه آماده شده است. تعدادی از بخشها و مطالب این پروپوزال آماده عبارتند از:

- بيان مسأله:

-ضرورت و اهمیت پژوهش

-ادبیات پژوهش

- اهداف تحقيق

-تعاریف مفهومی و عملیاتی

- فرضیه های تحقیق

- روش شناسی تحقیق

-روش گردآوري داده‏ها

- روش‌ تجزيه و تحلیل داده ها

-منابع


قیمت به تومان: 6000

« بعدی  ۱۰  ۹  ۸  ۷  ۶  ۵  ۴  ۳  ۲  ۱  قبلی »