ترجمه مقاله The Advantages and Limitations of Using Meta-analysis in Human Resource Management Research(مزایا و محدودیت های استفاده از فرا تحلیل در مدیریت منابع انسانی)

ترجمه مقاله The Advantages and Limitations of Using Meta-analysis in Human Resource Management Research(مزایا و محدودیت های استفاده از فرا تحلیل در مدیریت منابع انسانی)

نام مقاله:
The Advantages and Limitations of Using Meta-analysis in Human Resource Management Research
نام نویسندگان:
Dianna L. Stone, Patrick J.Rosopa
مجله:
Human Resource Management Review Volume 27, Issue 1, March 2017, Pages 1-7
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله:
6
تعداد صفحات ترجمه فارسی
13
Abstract:

Abstract

This article provides an introduction to the special issue titled “Using meta-analysis to advance research in human resource management.” It begins by defining meta-analysis and considering the advantages and limitations of using this method in HRM research. For instance, we argued that meta-analysis is a valuable tool because (a) it provides a better estimate of the relation that exists in the population than single studies, (b) the estimates are more precise because there is an increased amount of data and statistical power, (c) hypothesis testing and biases associated with publications can be examined, and (d) it helps resolve inconsistencies in research, and identifies potential moderating or mediating variables. However, we also maintained that there are a number of limitations associated with the method. For example, the results of meta-analysis may be limited by the (a) selection of an incomplete set of studies, (b) inclusion of studies that lack internal, external, construct, and statistical conclusion validity, (c) presence of studies with small sample sizes, and (d) heterogeneity of methods used in studies that may lead to erroneous inferences. Finally, the article presents a brief review of the studies included in the special issue.

 

Keywords

Meta-analysis
Advantages
Limitations
Selection of studies
Validity
Small sample sizes
Inappropriate inferences
توضیحات:

ترجمه مقاله The Advantages and Limitations of Using Meta-analysis in Human Resource Management Research (مزایا و محدودیت های استفاده از فرا تحلیل در مدیریت منابع انسانی) در 13 صفحه توسط مترجمان حرفه ای به صورت روان و مفهومی ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است. در زیر ترجمه بخشی از این مقاله را ملاحظه می فرمایید.

 

چکیده

این مقاله موضوع ویژه ای در خصوص «استفاده از فرا تحلیل برای پژوهش پیشرفته در مدیریت منابع انسانی » را معرفی می کند. این مقاله با تعریف فرا تحلیل و لحاظ نمودن محدودیت ها و مزایای استفاده از این روش در پژوهش HRM شروع شده است . ما ادعا نمودیم که فرا تحلیل  به چند دلیل یک ابزار با ارزش است  الف) تخمین بهتری از  رابطه موجود  از مطالعات  جمعیت ی نسبت به مطالعات تکی فراهم می کندب) برآوردها به علت فزایش میزان داده ها و قدرت آماری دقیق تر هستند ج) آزمون فرض ها و ادعا های مربوط به جمعیت ها قابل ارزیابی هستند و د) به حل تناقض ها در پژوهش و شناسایی  متغیرهای تعدیل کننده بالقوه کمک می کند.

ما در این پژوهش محدودیت های مربوط به این روش را نیز برشمرده ایم.  برای مثال، نتایج فرا تحلیل ممکن است با  1) انتخاب مجموعه پژوهش های ناقص2) وجود پژوهش هایی که فاقد روایی نتایج آماری، ساختار و اعتبار درونی  و بیرونی باشند، 3) وجود پژوهش هایی با اندازه کوچک و 4) نا همگنی هایی روش های استفاده شده در پژوهش ها که منجر به  تفاسیر نا درست می شوند، محدود شود. این مقاله بازنگری خلاصه شده ای از پژوهش هایی که در مورد یک موضوع خاص هستند را  نشان می دهد.

کلمات کلیدی: فراتحلیل، مزایا، محدودیت ها، انتخاب پژوهش، روایی، نمونه های کوچک، استنباط نا مناسب

به محض پرداخت موفق لینک دانلود ترجمه مقاله در اختیار شما قرار می گیرد. و همزمان به ایمیل شما نیز ارسال می شود.


قیمت مقاله لاتین: رایگان  
قیمت ترجمه فارسی مقاله: 35,000  تومان

فرم سفارش و خرید

نام و نام خانوادگی:
شماره همراه:
 
آدرس ایمیل:
توضیحات:
اعداد زیر را وارد کنید.

نکات قابل توجه

  • به محض انجام پرداخت موفق، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد، ضمن اینکه همزمان، لینک دانلود فایل به طور خودکار به ایمیل شما ارسال می شود. که لازم است برای این امکان، آدرس ایمیل را در محل مربوطه به طور صحیحی وارد نمایید.
  • کیفیت تمامی فایلها تضمین شده است و در صورت وجود نواقص در فایلها ایرادات مورد نظر قابل اصلاح است. توضیحات و مشخصات فایلهایی ذکر شده است.
  • پرداختها از طریق درگاه واسط پارس پال و در محیطی کاملا ایمن انجام می شود و امکان پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب مقدور می باشد
  • پاسخگویی به سوالات و ابهامات شما در سریعترین زمان ممکن انجام می شود.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: