ترجمه مقاله مدیریت درآمد و خوانایی گزارش سالانه(Earnings management and annual report readability)

ترجمه مقاله مدیریت درآمد و خوانایی گزارش سالانه(Earnings management and annual report readability)

نام مقاله:
Earnings management and annual report readability
نام نویسندگان:
Kin Lo, Felipe Ramos ,Rafael Rogo
مجله:
Journal of Accounting and Economics Volume 63, Issue 1, February 2017, Pages 1-25
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله:
24
تعداد صفحات ترجمه فارسی
5
Abstract:

 

1. Introduction

In a typical corporate report, the textual narrative represents the great majority of the disclosure— an average of 80% of an annual report, for instance—versus the remainder that consists of numbers and representations of quantitative data. The clarity of this large component of mandatory disclosure is crucial to understanding and to interpreting the information contained in the report. The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) has been very forthright about the overly complex corporate reports. Christopher Cox, Chairman of the SEC, suggested using direct measures of narrative clarity to enforce plain English communication. SEC seems to believe that “the jargon of lawyers has taken over” and the trend towards hard-to-read disclosures is due to the fact that “the main purpose of the drafting exercise has shifted from informing investors to insuring the issuer and the underwriter against potential claims” (SEC, 2007). In this paper, we examine whether managers use of complex disclosures goes beyond the presence of “legalese”, but also whether they use complex disclosure to hide information from investors.

The seminal work of Li (2008) explored the relationship between the readability of annual reports and financial performance. Borrowing the Fog Index from computation linguistics, where a higher reading on the Fog Index indicates disclosures that are more difficult to understand, Li finds a negative relationship between Fog and the level of earnings. It is unclear, however, whether this result is due to managers providing complex disclosures to obfuscate bad performance or that bad news is simply harder to be communicated (Bloomfield, 2008). To further explore these alternative explanations, obfuscation or ontology, and to better understand managers’ use of complex disclosures, we look at instances in which firms are more likely to have managed earnings upwards to meet or beat an earnings target (Burgstahler and Dichev, 1997). In these cases, although firms are releasing good news about meeting a benchmark, they have incentives to hide the tools used to achieve it, as suggested by Warren Buffett. In other words, when reported performance differs from underlying fundamentals, we expect managers to try to make it harder for investors to identify such earnings management behavior and the underlying performance. Our results suggest that the readability level of financial disclosures goes beyond the one derived from the ontological explanation of good vs. bad news being disclosed. Instead, we find that managers strategically use corporate disclosure to mislead or to influence investors’ understanding of firm's value.

توضیحات:

1. مقدمه

در یک گزارش حقوقی نوعی، نقل متنی در مقابل سایر بخش های گزارش که اعداد و توضیحات داده ی کمی را تشکیل میدهد بخش اعظم افشای اطلاعات - برای مثال، متوسط %80 یک گزارش سالانه – را نشان میدهد. شفاف بودن این بخش بزرگ افشای اجباری برای درک و تفسیر اطلاعات موجود در گزارش ضروری است.کمیته ی معاملات اوراق بهادار ایالات متحده امریکا(SEC) در رابطه با گزارش های حقوقی بیش از حد پیچیده بسیار بیمحابا بوده است. رییس SEC ،به نام کریستوفر کوکس، استفاده از مقیاسهای اندازه گیری مستقیم شفافیت نقلی برای اعمال ارتباط روشن به زبان انگلیسی را پیشنهاد کرده است. به نظر می رسد SEC براین باور است که " اصطلاحات وکلا تصاحب شده اند" و گرایشها نسبت به افشاهایی که خوانایی دشواری دارند به دلیل این حقیقت است که هدف اصلی از اجرای حواله از مطلع کردن سرمایه گذاران به حصول اطمینان صادرکننده  و تقبل کننده (یا بیفاگ گر) از ادعاهای ممکن تغییر یافته است". در این مقاله ما به بررسی این پرسش ها پرداخته ایم که آیا استفاده ی مدیران از افشاهای پیچیده فراتر از وجود "سبک حقوقی" می رود یا خیر و همچنین آیا آنها از افشای پیچیده برای نهان کردن اطلاعات از سرمایه گذاران استفاده می کنند یا خیر.

تحقیق نوپای لای(2008) رابطه ی بین خوانایی گزارش های سالانه و عملکرد مالی را بررسی کرده است. لای با قرض گرفتن شاخص فاگ از زبان شناسی محاسبه ،که در آن خوانایی بالاتر شاخص فاگ بیانگر افشاهایی است که درک آنها دشوار است، رابطه ای منفی بین فاگ و سطح درآمد پیدا کرد. با این حال، اینکه آیا این نتیجه بدلیل اینکه مدیران افشاهای پیچیده را برای تیره نشان دادن عملکرد بد یا اینکه بازگوکردن اخبار بد سخت تر است ارائه می دهند یا خیر مشخص نیست. برای کندوکاو بیشتر در مورد این توضیحات جایگزین (تیره کردن یا هستی شناسی) و برای درک بهتر استفاده ی مدیران از افشاهای پیچیده ما نمونه هایی را بررسی کرده ایم که درآن ، شرکتها به احتمال زیاد درآمدهای مدیریت شده ی رو به رشدی برای برآوردن یا شکست دادن هدف درآمدها دارند.فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: