ترجمه مقاله Corporate governance practices, ownership structure, and corporate performance in the GCC countries

ترجمه مقاله Corporate governance practices, ownership structure, and corporate performance in the GCC countries

نام مقاله:
Corporate governance practices, ownership structure, and corporate performance in the GCC countries
نام نویسندگان:
Abed Al-NasserAbdallahaAhmad K.Ismail
مجله:
Journal of International Financial Markets, Institutions and Money Volume 46, January 2017, Pages 98-115
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله:
17
تعداد صفحات ترجمه فارسی
25
Abstract:

This study is motivated by highly concentrated ownership, the relatively large government stake in listed firms in the GCC (Gulf Cooperative Council) region, and the rapid stock market development and developing investor protection environment. The results point to heterogeneity in governance quality across exchanges. For the first time, we find that the positive relationship between governance quality and firm performance is maintained and is stronger at low levels of concentrated ownership. More interestingly, we find that the relationship between governance and firm performance is an increasing function of dispersed ownership and that the value addition of good governance is not necessarily maintained at high levels of ownership concentration. Furthermore, such a relationship reaches its highest level when the government or local corporations are the firm’s major shareholders.

JEL classification

G30

Keywords

Corporate governance

Performance

Ownership structure

Transparency

Financial disclosure

توضیحات:

This study is motivated by highly concentrated ownership, the relatively large government stake in listed firms in the GCC (Gulf Cooperative Council) region, and the rapid stock market development and developing investor protection environment. The results point to heterogeneity in governance quality across exchanges. For the first time, we find that the positive relationship between governance quality and firm performance is maintained and is stronger at low levels of concentrated ownership. More interestingly, we find that the relationship between governance and firm performance is an increasing function of dispersed ownership and that the value addition of good governance is not necessarily maintained at high levels of ownership concentration. Furthermore, such a relationship reaches its highest level when the government or local corporations are the firm’s major shareholders.

JEL classification

G30

Keywords

Corporate governance

Performance

Ownership structure

Transparency

Financial disclosureفرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: