دانلود ترجمه مقاله لاتین ریشه های تکاملی اختلال جامعه ستیزی- The evolutionary roots of psychopathy

دانلود ترجمه مقاله لاتین ریشه های تکاملی اختلال جامعه ستیزی- The evolutionary roots of psychopathy

نام مقاله:
The evolutionary roots of psychopathy
نام نویسندگان:
Diana Ribeiro da Silva, Daniel Rijo, Randall T. Salekin
مجله:
Aggression and Violent Behavior ، Volume 21
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
12
تعداد صفحات ترجمه فارسی
24
Abstract:

Abstract

There is a growing interest in the study of psychopathic traits from an evolutionary framework; however, there is a lack of comprehensive reviews regarding this issue. To address this gap in the literature, the current paper examines the evolutionary roots of psychopathy by reviewing previous research on this topic. Specifically, the potentially adaptive role of psychopathic traits during human evolution through the lifespan is highlighted. Key areas covered include the evolution of the brain (“old brain, new brain” and the emotion–logic lag), emotion regulation, aggression and its potential adaptive function, and emotions specific to psychopathy including anger and shame/dishonor. This paper (mainly in the light of the Adaptive Calibration Model) discusses how psychopathic features can be seen as a useful heritage, especially for people who have grown in harsh psychosocial backgrounds. The implications of an evolutionary approach for the comprehension and treatment of children, youth, and adults with psychopathic traits are suggested, along with directions for future research.

توضیحات:

ترجمه مقاله آی اس آی The evolutionary roots of psychopathy در 24صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.

 

چکیده ترجمه شده:

علاقه به پژوهش در مورد صفات روانی از منظر چارچوب تکاملی رو به افزایش است ؛ بااین حال، پژوهش جامعی در مورد این موضوع صورت نگرفته است. به منظور پرکردن این خلاء در پیشینه ی تحقیقات، مقاله ی حاضر با مرور پژوهش های قبلی به بررسی ریشه های تکاملی اختلال جامعه ستیزی می پردازد. نقش تطبیقی ​​صفات روانی در طول تکامل انسان و طی زندگی به طور خاصی برجسته شده است. حوزه های کلیدی بررسی شده در این مقاله عبارتند از تکامل مغز ( "مغز قدیمی، مغز جدید" و پس افتادگی هیجان-منطق)، کنترل احساسات، پرخاشگری و عملکرد انطباقی آن و احساسات خاص اختلال جامعه ستیزی از جمله خشم و شرم / بی احترامی. این مقاله (بیشتر از منظر مدل ​​کالیبراسیون تطبیقی) این موضوع را که چگونه ویژگی های روانی می تواند به عنوان یک میراث مفید تلقی شود، مخصوصا برای کسانی که در محیطهای روانی-اجتماعی دشوار رشد کرده اند ، مورد تجزیه تحلیل قرار داده است. راهنمایی هایی در مورد رویکرد تکاملی به منظور شناخت و درمان صفات روانی کودکان، جوانان و بزرگسالان همراه با پیشنهادیی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

کلید واژه ها :جامعه ستیزی؛ رویکرد تکاملی؛ خشم؛ شرم / بی احترامی؛ مدل کالیبراسیون تطبیقیفرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: