ترجمه مقاله  The impact of economic, social and environmental factors on trip satisfaction and the likelihood of visitors returning

ترجمه مقاله The impact of economic, social and environmental factors on trip satisfaction and the likelihood of visitors returning

نام مقاله:
The impact of economic, social and environmental factors on trip satisfaction and the likelihood of visitors returning
نام نویسندگان:
Diane Jarvisa, , , Natalie Stoecklb, Hong-Bo Liu
مجله:
Tourism Management Volume 52, February 2016, Pages 1–18
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
17
تعداد صفحات ترجمه فارسی
34
Abstract:

Abstract

Tourism is vital to the economy of many regions; however visitor numbers in some are stagnating. Using a novel approach, this case study of the Great Barrier Reef explores and quantifies risks to visitor numbers, utilising tourist survey data supplemented by objective data from secondary sources. Economic, social and environmental factors affecting trip satisfaction are identified, which itself is found to affect the likelihood of a tourist returning; the impact of changes on trip satisfaction and on repeat visits is then estimated. Linkages between tourism and other industries are clearly demonstrated; increased construction work, decreased water clarity and decreased perceptions of tourist safety are all estimated to significantly reduce likelihood of repeat visits and hence impact tourist revenues, placing the financial viability of the industry at risk. Future development within the region should be evaluated holistically, rather than industries such as tourism, construction, agriculture etc. each being developed in isolation.

Keywords

  • Repeat visitors; 
  • Tourist trip satisfaction; 
  • Life satisfaction; 
  • Triple bottom line impacts on tourism
توضیحات:

ترجمه مقاله The impact of economic, social and environmental factors on trip satisfaction and the likelihood of visitors returning در 34صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: