ترجمه مقاله  Do financial market developments influence accounting practices? Credit default swaps and borrowers׳ reporting conservatism

ترجمه مقاله Do financial market developments influence accounting practices? Credit default swaps and borrowers׳ reporting conservatism

نام مقاله:
Do financial market developments influence accounting practices? Credit default swaps and borrowers׳ reporting conservatism
نام نویسندگان:
Xiumin Martin, Sugata Roychowdhury
مجله:
Journal of Accounting and Economics ، Volume 59
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
24
تعداد صفحات ترجمه فارسی
48
Abstract: Highlights • Hedging via CDSs modifies lenders’ asymmetric payoffs on their loans, reducing their incentives to monitor borrowers’ financial statements • CDS protection also makes lenders more intransigent and less co-operative in renegotiations upon any credit event the borrower experiences • The above provide borrowers the incentives and the opportunity to report less conservatively after CDS trade initiation. • We examine change in reporting conservatism around CDS trade initiation, find evidence of a significant decline.
توضیحات:
ترجمه مقاله Do financial market developments influence accounting practices? Credit default swaps and borrowers׳ reporting conservatism در 48صفحه فارسی در قالب فایل Word همراه با اصل مقاله لاتین آماده شده است. این مقاله توسط مترجمان حرفه ای ترجمه شده است. کیفیت ترجمه تضمین شده است.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: