ترجمه مقاله More on the relationship between corporate governance and firm performance in the UK: Evidence from the application of generalized method of moments estimation

ترجمه مقاله More on the relationship between corporate governance and firm performance in the UK: Evidence from the application of generalized method of moments estimation

نام مقاله:
More on the relationship between corporate governance and firm performance in the UK: Evidence from the application of generalized method of moments estimation
نام نویسندگان:
Saeed Akbara, , , Jannine Poletti-Hughesa, , Ramadan El-Faitourib, , Syed Zulfiqar Ali Shah
مجله:
Research in International Business and Finance Volume 38, September 2016, Pages 417–429
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
12
تعداد صفحات ترجمه فارسی
24
Abstract:

Abstract

This study examines the relationship between corporate governance compliance and firm performance in the UK. We develop a Governance Index and investigate its impact on corporate performance after controlling for potential endogeneity through the use of a more robust methodology, Generalized Method of Moments (GMM) Estimation. Our evidence is based on a sample of 435 non-financial publicly listed firms over the period 1999–2009. In contrast to earlier findings in the UK literature, our results suggest that compliance with corporate governance regulations is not a determinant of corporate performance in the UK. We argue that results from prior studies showing a positive impact of corporate governance on firms’ performance may be biased as they fail to control for potential endogeneity. There may be a possibility of reverse causality in the results of prior studies due to which changes in the internal characteristics of firms may be responsible for the corporate governance compliance and performance relationship. Our findings are based on GMM, which controls for the effects of unobservable heterogeneity, simultaneity and dynamic endogeneity and thus present more robust conclusions as compared to the findings of previously published studies in this area.

Keywords

 • Corporate governance; 
 • Governance index; 
 • Firm performance; 
 • Endogeneity; 
 • GMM
توضیحات:

ترجمه مقاله More on the relationship between corporate governance and firm performance in the UK: Evidence from the application of generalized method of moments estimation در 24صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: