ترجمه مقاله A comprehensive approach to privacy in the cloud-based Internet of Things

ترجمه مقاله A comprehensive approach to privacy in the cloud-based Internet of Things

نام مقاله:
A comprehensive approach to privacy in the cloud-based Internet of Things
نام نویسندگان:
مجله:
Future Generation Computer Systems Volume 56, March 2016, Pages 701–718
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
17
تعداد صفحات ترجمه فارسی
34
Abstract:

Abstract

In the near future, the Internet of Things is expected to penetrate all aspects of the physical world, including homes and urban spaces. In order to handle the massive amount of data that becomes collectible and to offer services on top of this data, the most convincing solution is the federation of the Internet of Things and cloud computing. Yet, the wide adoption of this promising vision, especially for application areas such as pervasive health care, assisted living, and smart cities, is hindered by severe privacy concerns of the individual users. Hence, user acceptance is a critical factor to turn this vision into reality.

To address this critical factor and thus realize the cloud-based Internet of Things for a variety of different application areas, we present our comprehensive approach to privacy in this envisioned setting. We allow an individual user to enforce all her privacy requirements before any sensitive data is uploaded to the cloud, enable developers of cloud services to integrate privacy functionality already into the development process of cloud services, and offer users a transparent and adaptable interface for configuring their privacy requirements.

Keywords

 • Privacy;
 • Cloud computing;
 • Internet of Things;
 • Model-driven development;
 • User acceptance
توضیحات:
ترجمه مقاله A comprehensive approach to privacy in the cloud-based Internet of Things در 34صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: