ترجمه مقاله  The Internet of Things - promise for the future? An introduction

ترجمه مقاله The Internet of Things - promise for the future? An introduction

نام مقاله:
The Internet of Things - promise for the future? An introduction
نام نویسندگان:
مجله:
IST-Africa Conference Proceedings, 2011, pp.1-11
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:
Abstract:
The Internet is a living entity, always changing and evolving. New applications and businesses are created continuously. In addition to an evolving Internet, technology is also changing the landscape. Broadband connectivity is becoming cheap and ubiquitous; devices are becoming more powerful and smaller with a variety of on-board sensors. The proliferation of more devices becoming connected is leading to a new paradigm: the Internet of Things. The Internet of Things is driven by an expansion of the Internet through the inclusion of physical objects combined with an ability to provide smarter services to the environment as more data becomes available. Various application domains ranging from Green-IT and energy efficiency to logistics are already starting to benefit from Internet of Things concepts. There are challenges associated with the Internet of Things, most explicitly in areas of trust and security, standardisation and governance required to ensure a fair and trustworthy open Internet of Things which provides value to all of society. Internet of Things is high on the research agenda of several multinationals as well as the European Commission and countries such as China. The research conducted is driving the creation of a useful and powerful Internet of Things. The benefits of Internet of Things to the developing and emerging economies are significant, and strategies to realise these need to be found.
توضیحات:
ترجمه مقاله The Internet of Things - promise for the future? An introduction در 20صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: