ترجمه مقاله  Integration of renewable energy sources, energy storage systems, and electrical vehicles with smart power distribution networks

ترجمه مقاله Integration of renewable energy sources, energy storage systems, and electrical vehicles with smart power distribution networks

نام مقاله:
Integration of renewable energy sources, energy storage systems, and electrical vehicles with smart power distribution networks
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing December 2013, Volume 4, Issue 6, pp 663–671
سال انتشار:
2013
تعداد صفحات مقاله:
8
تعداد صفحات ترجمه فارسی
16
Abstract:

Abstract

In order to increase efficiency in the distribution of electrical energy, optimize energy consumption and increase the percentage of energy from renewable sources, thereby reducing emissions of greenhouse gases, the distribution networks and the equipment connected to them should be made more intelligent. The development of the future energy system will be based on planning and management of the distribution system in accordance with the philosophy of Smart grid (SG). This approach involves the extensive use of Information and Communication Technology (ICT) and innovative control systems in order to enable the realization of smart distribution systems, the active participation of demand, the availability of energy storage, as well as the integration of renewable energy sources (RES) and Distributed Generation (DG), as well as the growing number of electric vehicles. In the paper a review of the main current challenges and possible solutions to open problems in the development of smart distribution grids are presented.

Keywords

Smart gridInformation and communication technologyDistribution management systemsDistributed energy sources
توضیحات:
ترجمه مقاله Integration of renewable energy sources, energy storage systems, and electrical vehicles with smart power distribution networks در 16صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: