ترجمه مقاله A multi-agent system for distribution grid congestion management with electric vehicles

ترجمه مقاله A multi-agent system for distribution grid congestion management with electric vehicles

نام مقاله:
A multi-agent system for distribution grid congestion management with electric vehicles
نام نویسندگان:
مجله:
Engineering Applications of Artificial Intelligence Volume 38, February 2015, Pages 45–58
سال انتشار:
2009
تعداد صفحات مقاله:
13
تعداد صفحات ترجمه فارسی
26
Abstract:

Abstract

Electric vehicles (EVs) are widely regarded as valuable assets in the smart grid as distributed energy resources in addition to their primary transportation function. However, connecting EVs to the distribution network and recharging the EV batteries without any control may overload the transformers and cables during peak hours when the penetration of EVs is relatively high. In this study, a two level hierarchical control method for integrating EVs into the distribution network is proposed to coordinate the self-interests and operational constraints of two actors, the EV owner and Distribution system operator (DSO), facilitated by the introduction of the fleet operator (FO) and the grid capacity market operator (CMO). Unlike the typical hierarchical control system where the upper level controller commands the low level unit to execute the actions, in this study, market based control are applied both in the upper and low level of the hierarchical system. Specifically, in the upper level of the hierarchy, distribution system operator uses market based control to coordinate the fleet operator׳s power schedule. In the low level of the hierarchy, the fleet operator use market based control to allocate the charging power to the individual EVs, by using market based control, the proposed method considers the flexibility of EVs through the presence of the response-weighting factor to the shadow price sent out by the FO. Furthermore, to fully demonstrate the coordination behavior of the proposed control strategy, we built a multi-agent system (MAS) that is based on the co-simulation environment of JACK, Matlab and Simulink. A use case of the MAS and the results of running the system are presented to intuitively illustrate the effectiveness of the proposed solutions.

Abbreviations

 • DER, Distributed energy resource;
 • EV, electric vehicles;
 • FO, fleet operator;
 • DSO, distribution system operator;
 • SOC, State of charge of EV battery;
 • MV/LV transformer, Medium voltage/low voltage transformer;
 • MAS, Multi-agent system

Keywords

 • Congestion management;
 • Distribution grid;
 • Electric vehicles;
 • Multi-agent system;
 • Resource allocation
توضیحات:
ترجمه مقاله A multi-agent system for distribution grid congestion management with electric vehicles در 26صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: