ترجمه مقاله Electric vehicle fleet management in smart grids: A review of services, optimization and control aspects

ترجمه مقاله Electric vehicle fleet management in smart grids: A review of services, optimization and control aspects

نام مقاله:
Electric vehicle fleet management in smart grids: A review of services, optimization and control aspects
نام نویسندگان:
مجله:
Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 56, April 2016, Pages 1207–1226
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
19
تعداد صفحات ترجمه فارسی
38
Abstract:

Abstract

Electric vehicles can become integral parts of a smart grid, since they are capable of providing valuable services to power systems other than just consuming power. On the transmission system level, electric vehicles are regarded as an important means of balancing the intermittent renewable energy resources such as wind power. This is because electric vehicles can be used to absorb the energy during the period of high electricity penetration and feed the electricity back into the grid when the demand is high or in situations of insufficient electricity generation. However, on the distribution system level, the extra loads created by the increasing number of electric vehicles may have adverse impacts on grid. These factors bring new challenges to the power system operators. To coordinate the interests and solve the conflicts, electric vehicle fleet operators are proposed both by academics and industries. This paper presents a review and classification of methods for smart charging (including power to vehicle and vehicle-to-grid) of electric vehicles for fleet operators. The study firstly presents service relationships between fleet operators and other four actors in smart grids; then, modeling of battery dynamics and driving patterns of electric vehicles, charging and communications standards are introduced; after that, three control strategies and their commonly used algorithms are described; finally, conclusion and recommendations are made.

Keywords

 • Electric vehicles;
 • Fleet operator;
 • Optimization and control strategies;
 • Smart charging;
 • Vehicle-to-grid
توضیحات:
ترجمه مقاله Electric vehicle fleet management in smart grids: A review of services, optimization and control aspects در 38صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: