ترجمه مقاله Multi-agent based Demand Response management system for combined operation of smart microgrids

ترجمه مقاله Multi-agent based Demand Response management system for combined operation of smart microgrids

نام مقاله:
Multi-agent based Demand Response management system for combined operation of smart microgrids
نام نویسندگان:
مجله:
Sustainable Energy, Grids and Networks Volume 6, June 2016, Pages 25–34
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
9
تعداد صفحات ترجمه فارسی
18
Abstract:

Abstract

This paper presents an agent based market model for combined operation of the grid connected smart microgrids with price sensitive consumers by executing demand side management strategies. This model maintains a non-discriminative market environment among the consumers and generators of the microgrids connected across the distribution system. The novelty of this agent model is in two fold. First, a novel incentive mechanism called priority banking is proposed to encourage the consumers by giving them a share in locally available generation. This mechanism also monitors how often the consumers are utilizing the incentives and thereby updates their priority. Second, after executing the contracts obtained from the market, the loss contribution of each trade to the overall network loss is calculated using a novel network loss allocation method. The applicability and effectiveness of the proposed agent based market model are exemplified using an IEEE 37 bus distribution feeder network with two grid connected smart microgrids simulated in Open DSS and the proposed multi-agent system is built on JADE framework.

Keywords

 • Demand side management;
 • Energy markets;
 • Smart microgrids;
 • Multi-agent systems;
 • Price sensitive consumers;
 • Smart distribution systems
توضیحات:
ترجمه مقاله Multi-agent based Demand Response management system for combined operation of smart microgrids در 18صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: