ترجمه مقاله  Debt Maturity Structure and Accounting Conservatism

ترجمه مقاله Debt Maturity Structure and Accounting Conservatism

نام مقاله:
Debt Maturity Structure and Accounting Conservatism
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Business Finance & Accounting, Volume 42, Issue 1-2 January/February 2015 Pages 167–203
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
36
تعداد صفحات ترجمه فارسی
72
Abstract:

Abstract

This study examines the association between debt maturity structure and accounting conservatism. Short-maturity debt can mitigate agency costs of debt arising from information asymmetry and suboptimal investment problems inherent in debt financing. As such, debt-contracting demand for accounting conservatism is expected to be lower in the presence of more short-maturity debt. We find that short-maturity debt is negatively associated with accounting conservatism. As firms could commit to more accounting conservatism to gain access to long-maturity debt, we conduct lead-lag tests of the direction of causality, and the results suggest that more short-maturity debt leads to less conservative reporting, rather than the reverse. We also find the negative relation between short-maturity debt and accounting conservatism is more pronounced among financially distressed firms, where ex ante severity of agency costs of debt are higher. Collectively, our results contribute to our understanding of the role of accounting conservatism in debt contracting and show how debt maturity, a key and pervasive feature of creditor protection in debt contracting, affects accounting conservatism.

توضیحات:
ترجمه مقاله Debt Maturity Structure and Accounting Conservatism در 72صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: