ترجمه مقاله  The Effect of Accounting Conservatism on Corporate Investment during the Global Financial Crisis

ترجمه مقاله The Effect of Accounting Conservatism on Corporate Investment during the Global Financial Crisis

نام مقاله:
The Effect of Accounting Conservatism on Corporate Investment during the Global Financial Crisis
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Business Finance & Accounting- Volume 43, Issue 5-6 May/June 2016 Pages 513–542
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
29
تعداد صفحات ترجمه فارسی
58
Abstract:

Abstract

This paper examines the effect of accounting conservatism on firm-level investment during the 2007–2008 global financial crisis. Using a differences-in-differences design, we find that firms with less conservative financial reporting experienced a sharper decline in investment activity following the onset of the crisis compared to firms with more conservative financial reporting. This relationship was stronger for firms that were financially constrained, faced greater external financing needs, or had higher information asymmetry. We also find that more conservative firms experienced lower declines in both debt-raising activity and stock performance. The evidence suggests that accounting conservatism reduces underinvestment in the presence of information frictions.

توضیحات:
ترجمه مقاله The Effect of Accounting Conservatism on Corporate Investment during the Global Financial Crisis در 58صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: