ترجمه مقاله Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis

ترجمه مقاله Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis

نام مقاله:
Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis
نام نویسندگان:
مجله:
Human Resource Management Review Volume 26, Issue 3, September 2016, Pages 181–197
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
16
تعداد صفحات ترجمه فارسی
32
Abstract:

Abstract

Despite a significant increase in research and practise linking corporate social responsibility (CSR) and human resource management (HRM), a comprehensive examination of the relationship between these two constructs has yet to be undertaken. Scholars associating CSR and HRM rarely explicate their understanding of the connection between CSR and HRM (CSR–HRM) or the assumptions they make when exploring this relationship. Thus, we argue that a comprehensive review of the literature of the CSR–HRM nexus is relevant and necessary. Such a review would allow scholars to reach more explicit and comprehensive understandings of CSR–HRM, and enhance research both theoretically and empirically. We address this endeavour by means of a systematic review and conceptual analysis of past and current writings linking CSR and HRM, based on key themes and meta-theoretical commitments at the intersection of CSR–HRM. We propose three theoretical perspectives that can be used to conceptualize CSR–HRM: instrumental, social integrative and political. We elaborate on the potential these three approaches hold for research in the field of CSR–HRM. The contribution of this paper is to expose the diversity of understandings of CSR–HRM and provide a conceptual map for navigating and planning further research.

Keywords

 • Corporate social responsibility;
 • Human resource management;
 • Political CSR;
 • Political HRM;
 • Systematic review;
 • Employee involvement
توضیحات:
ترجمه مقاله Corporate social responsibility and human resource management: A systematic review and conceptual analysis در 32صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: