ترجمه مقاله A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research

ترجمه مقاله A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research

نام مقاله:
A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research
نام نویسندگان:
مجله:
Human Resource Management Review Volume 26, Issue 2, June 2016, Pages 149–165
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
16
تعداد صفحات ترجمه فارسی
32
Abstract:

Abstract

Arguing the value of effective HRM practice has long been a focus in the HRM literature. However, there is also a case for identifying the risks presented by inappropriate or absent HRM practices. Although risk management has been established in the broader management literature for over two decades, human resource related risks have not featured as prominently as other types of risks. HRM as a discipline has a role to play in addressing this situation and raising awareness of human resource issues as risks for the organization. A review of papers published since the year 2000 in a broad range of high quality management journals, identifies that limited research has thus far taken a risk management perspective on human resources. Although the HRM and risk management disciplines stand to benefit from drawing the two areas together, this review concludes that further research and development of the phenomenon of human resource risk management is needed.

Keywords

 • Risk management;
 • Human resource risk;
 • Workforce risk;
 • Employee risk;
 • HRM risk
توضیحات:
ترجمه مقاله A risk perspective on human resource management: A review and directions for future research در 32صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: