ترجمه مقاله Overqualified human resources, career development experiences, and work outcomes: Leveraging an underutilized resource with political skill

ترجمه مقاله Overqualified human resources, career development experiences, and work outcomes: Leveraging an underutilized resource with political skill

نام مقاله:
Overqualified human resources, career development experiences, and work outcomes: Leveraging an underutilized resource with political skill
نام نویسندگان:
مجله:
Human Resource Management Review Volume 26, Issue 2, June 2016, Pages 125–135
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

Abstract

We argue in this paper that overqualified employees represent an underutilized human resource that has the potential to be leveraged in impactful ways to enhance both personal and organizational effectiveness. Our proposed framework suggests that if organizations provide opportunities for employees to engage in career development experiences (i.e., job crafting, informal leadership, mentoring relationships), politically skilled overqualified employees will capitalize on these opportunities and utilize their additional knowledge, skills, abilities, and experience to make unique contributions, providing valued human resources to the organizations. Furthermore, the politically skilled overqualified employees' capitalization on opportunities to undertake career development opportunities will results in positive outcomes for both the employees (i.e., increased job satisfaction and reputation) and the organization (i.e., increased organizational commitment). Implications and directions for future research are discussed.

Keywords

 • Overqualification;
 • Underemployment;
 • Political skill;
 • Job crafting;
 • Careers
توضیحات:
ترجمه مقاله Overqualified human resources, career development experiences, and work outcomes: Leveraging an underutilized resource with political skill در 20صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: