ترجمه مقاله  Why your stigma isn't hired: A dual-process framework of interview bias

ترجمه مقاله Why your stigma isn't hired: A dual-process framework of interview bias

نام مقاله:
Why your stigma isn't hired: A dual-process framework of interview bias
نام نویسندگان:
مجله:
Human Resource Management Review Volume 26, Issue 2, June 2016, Pages 90–111
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
21
تعداد صفحات ترجمه فارسی
42
Abstract:

Abstract

The job interview is one of the most widely used assessment tools in the selection process. Despite its popularity in practice, interview outcomes can be prone to bias. Although our knowledge of stigmatizing applicant characteristics that elicit subgroup differences has grown exponentially, research continuously highlights the need for a framework underlying interview bias. This paper proposes a framework for interview bias based on the dual-process theory, which is a widely applicable theoretical framework that has influenced research on social interactions, information processing, and decision making. Specifically, we investigate how stigmatizing applicant characteristics affect interviewers' information processing during the three main stages of the interview (i.e., pre-interview, interview, decision making), we discuss situational and interviewer factors as moderators, and describe the impact on interview outcomes (like interview bias). Building on the dual-process theory, we formulate key propositions, related to each of the interview stages. Finally, we discuss the implications of this framework for future interview and stigma research and for organizations' interviewing practice.

Keywords

  • Interview;
  • Stigma;
  • Decision making;
  • Dual-process
توضیحات:
ترجمه مقاله Why your stigma isn't hired: A dual-process framework of interview bias در 42صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: