ترجمه مقاله  Behavioral brand loyalty and consumer brand associations

ترجمه مقاله Behavioral brand loyalty and consumer brand associations

نام مقاله:
Behavioral brand loyalty and consumer brand associations
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Business Research Volume 66, Issue 1, January 2013, Pages 67–72
سال انتشار:
2013
تعداد صفحات مقاله:
5
تعداد صفحات ترجمه فارسی
10
Abstract:

Abstract

Brand associations are a core part of Consumer Based Brand Equity (CBBE), and behavioral brand loyalty is a desirable outcome of CBBE. In this research, data from purchase panel and consumer surveys merge to reveal the relationship between a consumer's past behavioral loyalty and their current propensity to give brand associations. The results show a positive relationship, where those with a higher buying frequency and a higher share of category requirements are more likely to give brand associations. The findings also show that share of category requirements is a greater driver of brand association responses than buying frequency. This finding suggests that the use of competitors has a greater dampening effect on brand associations than the reinforcement effect of repeated brand buying. These results have important implications for modeling brand associations, particularly using cross-sectional data.

توضیحات:
ترجمه مقاله Behavioral brand loyalty and consumer brand associations در 10صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: