ترجمه مقاله  The Relationship between Loyalty Program, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Retail Industry: A Case Study

ترجمه مقاله The Relationship between Loyalty Program, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Retail Industry: A Case Study

نام مقاله:
The Relationship between Loyalty Program, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Retail Industry: A Case Study
نام نویسندگان:
مجله:
Procedia - Social and Behavioral Sciences Volume 129, 15 May 2014, Pages 23-30
سال انتشار:
2014
تعداد صفحات مقاله:
7
تعداد صفحات ترجمه فارسی
14
Abstract:

Abstract

Most businesses such as retail business implemented loyalty program to increase their customer's satisfaction and deter their customer from defecting to their competitors. However, the success of this program is not substantiated. The problem appears that supermarket chain loyalty programs are not successfully creating loyalty. All suffer from being too much alike and most loyalty programs feature membership card in the markets. These loyalty mechanisms are not creating ultimate loyalty to one supermarket because customers belong to more than one supermarket loyalty program in order to get special price and promotions. Thus, this study is intended to investigate the relationships among loyalty program, customer satisfaction and customer loyalty in retail industry. The findings indicate that there are positive and significant relationships among loyalty program, customer satisfaction and customer loyalty. The findings confirm that Shopping Partners’ Program, Gift Redemptions, Insurance Coverage, and Special Price significantly influence customer satisfaction and Shopping Partners’ Program, Member's Day, Rebate Gift Voucher and Special Price significantly influence customer loyalty. However, Rebate Gift Vouchers, Member's Day and Magazine does not significantly influence customer's satisfaction and Gift Redemption, Insurance Coverage, and Magazine does not significantly influence customer loyalty. The implications of the findings are discussed.
توضیحات:
ترجمه مقاله The Relationship between Loyalty Program, Customer Satisfaction and Customer Loyalty in Retail Industry: A Case Study در 14صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: