ترجمه مقاله Are they among us? A conceptual framework of the relationship between the dark triad personality and counterproductive work behaviors (CWBs)

ترجمه مقاله Are they among us? A conceptual framework of the relationship between the dark triad personality and counterproductive work behaviors (CWBs)

نام مقاله:
Are they among us? A conceptual framework of the relationship between the dark triad personality and counterproductive work behaviors (CWBs)
نام نویسندگان:
مجله:
Human Resource Management Review Volume 26, Issue 1, March 2016, Pages 69–85
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
16
تعداد صفحات ترجمه فارسی
32
Abstract:

Abstract

In light of the growing interest in the dark side of organizations in mainstream research, two concepts related to organizational behavior and management literature have received attention in recent years: counterproductive work behaviors (CWBs) and dark triad traits (Machiavellianism, narcissism, psychopathy). It is only natural that current studies have tried to find a relationship between them; however, their findings were not impressive. This paper contends that the reason for the weak relationship found between the dark triad traits and CWBs is perhaps that studies have ignored some important mediators and moderators in this relationship. This conceptual paper presents a model of this relationship, arguing that perceptions of organizational politics and perceived accountability are two mediators of the relationship between the dark triad personalities and CWBs. The model also advances four moderators: first, political skill is expected to moderate the relationship between the two mediators and the dark triad. Second, three organizational moderators (organizational transparency, organizational policies, and organizational culture/climate) are expected to moderate the relationship between the two mediators and CWBs. After presenting the model and the resulting propositions, the paper concludes with suggestions for future research regarding the proposed model.

Keywords

 • Dark triad personality;
 • Counter productive work behaviors (CWBs);
 • Organizational politics;
 • Political skills;
 • Accountability;
 • Organizational policies
توضیحات:
ترجمه مقاله Are they among us? A conceptual framework of the relationship between the dark triad personality and counterproductive work behaviors (CWBs) در 32صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: