ترجمه مقاله Linking service quality, customer satisfaction and loyalty in casinos, does membership matter?

ترجمه مقاله Linking service quality, customer satisfaction and loyalty in casinos, does membership matter?

نام مقاله:
Linking service quality, customer satisfaction and loyalty in casinos, does membership matter?
نام نویسندگان:
مجله:
International Journal of Hospitality Management Volume 40, July 2014, Pages 81–91
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

Abstract

The paper compares casino service quality evaluations, customer satisfaction and loyalty between casino members and nonmembers, and investigates the relationships among these variables. In particular, the study examines a mediation relationship by proposing that customer satisfaction intervenes between casino service quality and customer loyalty. The investigation is undertaken at six Macau casinos that provide membership to customers. The results show that customers without holding any membership have higher evaluations of casino service quality; nevertheless, casino members tend to choose the casino which they hold membership with as their first choice. The mediation testing indicates that including customer satisfaction in the model increases the variance in customer loyalty only in the case of casino members. Finally, each casino service quality dimension has different effect on gambler satisfaction and loyalty. The research yields insights into customer loyalty research. Strategic implications are provided for the literature as well as casino practitioners.

Keywords

 • Membership;
 • Service quality;
 • Customer satisfaction;
 • Customer loyalty;
 • Casino marketing, Macau
توضیحات:
ترجمه مقاله Linking service quality, customer satisfaction and loyalty in casinos, does membership matter? در 20صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: