ترجمه مقاله  The changing role of employees in service theory and practice: An interdisciplinary view

ترجمه مقاله The changing role of employees in service theory and practice: An interdisciplinary view

نام مقاله:
The changing role of employees in service theory and practice: An interdisciplinary view
نام نویسندگان:
مجله:
Human Resource Management Review Volume 26, Issue 1, March 2016, Pages 4–13
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
9
تعداد صفحات ترجمه فارسی
18
Abstract:

Abstract

The changing role of employees in service theory and practice over the last few decades is overviewed from the perspectives of the management and marketing disciplines. The criticality of employees, particularly front-line employees, in driving customer service outcomes was emphasized in both fields in the 1980s and 1990s. The rise of services marketing highlighted the role of employees in dyadic service encounters with customers. In management, the implications of the customer interface for employee and organization were developed. In the 2000s, the status of the employee's role appeared to diminish as service marketing theory shifted from a provider to a consumer perspective on customer value creation, and as technology substituting for employees grew in practice. In management, new theory and research directions on service employees essentially plateaued. Going forward in evolving service contexts, employees will fill roles as “Innovators”; “Differentiators”; “Enablers” and “Coordinators”. Suggestions are offered for what management can learn from services marketing in the pursuit of interdisciplinary research.

توضیحات:
ترجمه مقاله The changing role of employees in service theory and practice: An interdisciplinary view در 18صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: