ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین منابع انسانی و مدیریت زنجیره تامین سبز: ارتباط دو مبحث در حال شکوفایی Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas

ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین منابع انسانی و مدیریت زنجیره تامین سبز: ارتباط دو مبحث در حال شکوفایی Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas

نام مقاله:
Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Cleaner Production Volume 112, Part 3, 20 January 2016, Pages 1824–1833
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
9
تعداد صفحات ترجمه فارسی
18
Abstract:

Abstract

Green Human Resource Management (GHRM) and Green Supply Chain Management (GSCM) are popular subjects in the areas of human resource management (HRM) and operations management (OM), respectively. Although scholars in each of these areas are advancing the roles of GSCM and GHRM in building more sustainable organizations, there has been a significant delay in the integration of these two contemporary subjects, based on a greater gap in the integration of HRM and supply chain management (SCM). Thus, the aims of this study are to propose a synergistic and integrative framework for the GHRM-GSCM relationship and to propose a research agenda for this integration. After reaching these goals, this article emphasizes the implications of GHRM-GSCM integration for scholars, managers, and practitioners in the areas of organizational sustainability and truly sustainable supply chains.

Keywords

 • Green Supply Chain Management (GSCM);
 • Green Human Resource Management (GHRM);
 • Supply chain management (SCM);
 • Human resource management (HRM);
 • Sustainable operations management;
 • Sustainable supply chain management (SSCM);
 • Organizational sustainability
توضیحات:

 

مدیریت منابع انسانی سبز (GHRM)و مدیریت زنجیره تامین سبز (GSCM)به ترتیب موضوعات مورد علاقه در حوزه‌های مدیریت منابع انسانی (HRM)و مدیریت عملیات(OM)هستند. اگرچه محققان در هر یک از این مناطق نقش‌های GSCM و GHRM را در ساخت سازمان‌های پایدارتر پیش می‌برند، تاخیر قابل‌توجهی در ادغام این دو موضوعمعاصر، براساس شکاف بزرگتری در یکپارچه‌سازی HRM و مدیریت زنجیره تامین(SCM وجود دارد. بنابراین، اهداف این مطالعه پیشنهاد یک چارچوب synergistic وintegrative برای رابطه GHRM - GSCM و ارایه یک دستور کار تحقیقاتی برای اینیکپارچه‌سازی است. پس از رسیدن به این اهداف، این مقاله بر مفاهیم یکپارچه‌سازیGSCM - GSCM برای محققان، مدیران و شاغلان در حوزه‌های پایداری سازمانی وزنجیره‌های تامین پایدار پایدار تاکید دارد.

 ترجمه مقاله مدیریت زنجیره تامین منابع انسانی و مدیریت زنجیره تامین سبز: ارتباط دو برنامه در حال رشد Green Human Resource Management and Green Supply Chain Management: linking two emerging agendas در 18صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: