ترجمه مقاله Revisiting the link between mission statements and organizational performance in the non-profit sector: The mediating effect of organizational commitment

ترجمه مقاله Revisiting the link between mission statements and organizational performance in the non-profit sector: The mediating effect of organizational commitment

نام مقاله:
Revisiting the link between mission statements and organizational performance in the non-profit sector: The mediating effect of organizational commitment
نام نویسندگان:
مجله:
European Management Journal Volume 34, Issue 1, February 2016, Pages 36–46
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

Abstract

Although mission statements are widely adopted as an important strategic tool, their effective influence on organizational performance are not firmly established due to a lack of consistent results in relevant literature. To shed light on this relationship, the present study proposes a model to examine the mediating role of organizational commitment in explaining and clarifying the mission-performance link. Another merit of this paper is to consider mission as a formative construct.

Adopting a quantitative methodological approach, this study reports findings obtained from a representative sample of 112 non-profit health care organizations operating in Portugal. Our findings clearly demonstrate that the relationship between mission statements and organizational performance is better understood if the influence of organizational commitment, as a mediating variable of the aforementioned relationship, is taken into account. This study concludes by discussing conceptual contributions, limitations and possible future research avenues.

Keywords

 • Mission statements;
 • Organizational performance;
 • Mediating effect;
 • Organizational commitment;
 • Non-profit sector
توضیحات:
ترجمه مقاله Revisiting the link between mission statements and organizational performance in the non-profit sector: The mediating effect of organizational commitment در 20صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: