ترجمه مقاله  Exploring the integration of corporate sustainability into strategic management: a literature review

ترجمه مقاله Exploring the integration of corporate sustainability into strategic management: a literature review

نام مقاله:
Exploring the integration of corporate sustainability into strategic management: a literature review
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Cleaner Production Volume 112, Part 4, 20 January 2016, Pages 2833–2850
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
17
تعداد صفحات ترجمه فارسی
34
Abstract:

Abstract

The commitment of companies to corporate sustainability has been frequently discussed in theory and practice. Such a commitment to corporate sustainability demands a strategic approach to ensure that corporate sustainability is an integrated part of the business strategy and processes. Therefore, this article is aimed at exploring the integration of corporate sustainability into strategic management, providing a framework of interrelated issues based on the existing literature in this research field. A literature review of 114 peer-reviewed scientific journal articles, including a content analysis, was conducted. The literature review revealed that: (1) the number of related publications on the topic has been growing throughout the last few years; (2) the explored research field has been mainly grounded on traditional strategic management research, but has also been enriched by interdisciplinary know-how from a corporate sustainability perspective; and (3) there is a need to foster empirical research in this research field. While the concept of corporate sustainability arises in several areas of research, a common or unifying basis, as well as the identification of issues that influence the integration into strategic management, has failed. The review outlined the issues most commonly addressed and helped to develop a framework, derived from organizational influences, internal and external drivers, and those factors supporting or hindering the integration of corporate sustainability into strategic management. The literature review provides a summary of the most important issues that emerged in this field, and provides new opportunities and challenges that need to be addressed by further research.


Keywords

  • Strategic management;
  • Corporate sustainability;
  • Corporate sustainability integration;
  • Literature review

 

توضیحات:
ترجمه مقاله Exploring the integration of corporate sustainability into strategic management: a literature review در 34صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: