ترجمه مقاله نسبت‌های مالی و شاخص‌های حاکمیت شرکتی در پیش‌بینی ورشکستگی: یک مطالعه همه جانبه Financial ratios and corporate governance indicators in bankruptcy prediction: A comprehensive study

ترجمه مقاله نسبت‌های مالی و شاخص‌های حاکمیت شرکتی در پیش‌بینی ورشکستگی: یک مطالعه همه جانبه Financial ratios and corporate governance indicators in bankruptcy prediction: A comprehensive study

نام مقاله:
Financial ratios and corporate governance indicators in bankruptcy prediction: A comprehensive study
نام نویسندگان:
Deron Liang, Chia-Chi Lu, Chih-Fong Tsai, Guan-An Shih
مجله:
European Journal of Operational Research Volume 252, Issue 2, 16 July 2016, Pages 561–572
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
11
تعداد صفحات ترجمه فارسی
22
Abstract:

Abstract

Effective bankruptcy prediction is critical for financial institutions to make appropriate lending decisions. In general, the input variables (or features), such as financial ratios, and prediction techniques, such as statistical and machine learning techniques, are the two most important factors affecting the prediction performance. While many related works have proposed novel prediction techniques, very few have analyzed the discriminatory power of the features related to bankruptcy prediction. In the literature, in addition to financial ratios (FRs), corporate governance indicators (CGIs) have been found to be another important type of input variable. However, the prediction performance obtained by combining CGIs and FRs has not been fully examined. Only some selected CGIs and FRs have been used in related studies and the chosen features may differ from study to study. Therefore, the aim of this paper is to assess the prediction performance obtained by combining seven different categories of FRs and five different categories of CGIs. The experimental results, based on a real-world dataset from Taiwan, show that the FR categories of solvency and profitability and the CGI categories of board structure and ownership structure are the most important features in bankruptcy prediction. Specifically, the best prediction model performance is obtained with a combination in terms of prediction accuracy, Type I/II errors, ROC curve, and misclassification cost. However, these findings may not be applicable in some markets where the definition of distressed companies is unclear and the characteristics of corporate governance indicators are not obvious, such as in the Chinese market.

Keywords

  • Bankruptcy prediction;
  • Financial ratios;
  • Corporate governance indicators;
  • Feature selection;
  • Data mining
توضیحات:

نسبت‌های مالی و شاخص‌های حاکمیت شرکتی در پیش‌بینی ورشکستگی: یک مطالعه همه جانبه

پیش‌بینی دقیق ورشکستگی برای موسسات مالی یک عامل حیاتی است تا در وام‌دهی تصمیمات مناسب اتخاذ نمایند. به طورکلی متغیرها(یا ویژگی‌های) درون داد مانند نسبت‌های مالی و تکنیک‌های پیش‌بینی از قبیل تکنیک‌های یادگیری مکانیزه و آماری دو عامل مهم و تاثیرگذار بر پیش‌بینی هستند. در حالی که بسیاری از فعالیتهای مرتبط،تکنیک‌های پیش‌بینی جدیدی را پیشنهاد کرده‌اند، تعداد اندکی از آنها توانایی تفکیک ویژگی‌های مربوط به پیش‌بینی ورشکستگی را تحلیل کرده‌اند. در ادبیات پژوهشی،علاوه بر نسبت‌های مالی (FRs)، شاخص حاکمیت شرکتی (CGIs)یک نوع  متغیر درون داد مهم دیگر نیز وجود دارد. با این حال، نتیجه پیش‌بینی به‌دست‌آمده از ترکیب CGIs وFRs به طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. تنها برخی از مولفه های CGIs و FRs گزینش شده و در مطالعات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ویژگی‌های انتخاب‌شده ممکن است از مطالعه ای به مطالعه متفاوت باشد. بنابراین هدف این مقاله ارزیابی عملکرد پیش‌بینی بدست‌آمده از ترکیب هفت گروه مختلف FRs و پنج مقوله مختلف می‌باشد. نتایج تجربی مبتنی بر یک مجموعه داده واقعی به دست آمده از تایوان نشان می‌دهد که مقوله‌های ریسک پرداخت بدهی و سودآوری و مقوله‌های تصویر سازی ساختار هیات‌مدیره و ساختار مالکیت مهم‌ترین ویژگی پیش‌بینی ورشکستگی هستند.به طور خاص بهترین عملکرد مدل پیش‌بینی با ترکیب دقت پیش‌بینی، خطای نوع I / II، منحنی ROC  و هزینه طبقه‌بندی به دست می‌آید.  با این حال، این یافته‌هاممکن است در برخی بازارها مانند بازار چین قابلیت کاربرد نداشته نباشند زیرا در آنجا تعریف شرکت‌های مشکل‌دارمبهم است و ویژگی‌های شاخص‌های حاکمیت شرکتی واضح نیستند.

ترجمه مقاله نسبت‌های مالی و شاخص‌های حاکمیت شرکتی در پیش‌بینی ورشکستگی: یک مطالعه همه جانبه (Financial ratios and corporate governance indicators in bankruptcy prediction: A comprehensive study ) توسط مترجمان حرفه ای در قالب فایل WORD ترجمه می شود. در صورت تمایل فرم زیر را تکمیل فرمایید تا با شما تماس گرفته شود.فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: