ترجمه مقاله Corporate governance in family firms, learning and reaction to recession: Evidence from Italy

ترجمه مقاله Corporate governance in family firms, learning and reaction to recession: Evidence from Italy

نام مقاله:
Corporate governance in family firms, learning and reaction to recession: Evidence from Italy
نام نویسندگان:
مجله:
Futures Volume 75, January 2016, Pages 92–103
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
11
تعداد صفحات ترجمه فارسی
22
Abstract:

Abstract

This paper focuses on the interaction between internal and external factors explaining performance of small and medium-sized family firms. We used framework foresight to suggest how learning and internal factors such as CEO’s origin, tenure and turnover, could affect the firm’s reactions to one particular external factor, economic recession. The paper draws on empirical observations of a large sample of small and medium family firms operating in Italy between 2002 and 2011 to identify the baseline future, an expected future for these firms. This analysis may be of interest to both management scholars and practitioners. We hope to contribute to the debate on how internal and external factors interact to affect firm success, measured as sales growth. The implications for the future viability of an economic system based on family businesses are straightforward, as the turbulence and instability of the economic environment has grown significantly in the last decade, especially in more developed countries. Whether the ability of a company to adapt and survive to negative shocks depends on its governance provides a rationale for exploring alternative perspectives on the competitiveness of the economic system and the ability of different owners to cope with future negative events.

Keywords

 • Corporate Governance;
 • Family governance;
 • Learning;
 • Economic recession;
 • Family firms;
 • Small medium enterprises
توضیحات:
ترجمه مقاله Corporate governance in family firms, learning and reaction to recession: Evidence from Italy در 22صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: