ترجمه مقاله The role of strategic planning in excellence management systems

ترجمه مقاله The role of strategic planning in excellence management systems

نام مقاله:
The role of strategic planning in excellence management systems
نام نویسندگان:
مجله:
European Journal of Operational Research Volume 248, Issue 2, 16 January 2016, Pages 532–542
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

Abstract

The paper examines the role of the strategic planning process in excellence management systems (EMSs) and attempts to contribute evidence of how the efficient EMS works, by an analysis of the synergies and relationships between the critical factors of total quality management (TQM) and the organisation's results. In order to reach these objectives, the excellence model of the European Foundation for Quality Management (EFQM) was used as a framework. The methodology used was the Partial Least Squares (PLS) technique. The data were collected from a sample of 225 Spanish firms, candidates for excellence awards, which have been subjected to the complete self- and external-assessment process. The results showed that the actions and the commitment of the leaders and the people to quality (EFQM enablers social factors) must be made effective through the design and implementation of a schematic of the key processes, suitable resource management and the establishment of alliances with the main suppliers and partners. Another critical issue for the success of TQM is the need to achieve integration of the quality values, objectives and practices into the strategic planning process. Moreover, the results also show how the management of the EFQM enablers technical factors differs based on the degree of excellence with which the strategic planning process is employed in the organisations which form the sample.

Keywords

 • Quality management;
 • Strategic planning;
 • EFQM model;
 • Decision processes;
 • Partial Least Squares
توضیحات:
ترجمه مقاله The role of strategic planning in excellence management systems در 20صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: