ترجمه مقاله Corporate governance and risk management at unprotected banks: National banks in the 1890s

ترجمه مقاله Corporate governance and risk management at unprotected banks: National banks in the 1890s

نام مقاله:
Corporate governance and risk management at unprotected banks: National banks in the 1890s
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Financial Economics Volume 119, Issue 3, March 2016, Pages 512–532
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
20
تعداد صفحات ترجمه فارسی
40
Abstract:

Abstract

We examine bank governance and risk choices from the 1890s, a period without distortions from deposit insurance or other government assistance to banks. We link differences in managerial ownership to different corporate governance policies, risk, and methods of risk management. Formal corporate governance and high manager ownership are negatively correlated. Managerial salaries and self-lending are greater when managerial ownership is higher and lower when formal governance is employed. Banks with high managerial ownership (low formal governance) target lower default risk. High managerial ownership, not formal governance, is associated with greater reliance on cash instead of equity to limit risk.

JEL classification

 • G21;
 • G32;
 • N21

Keywords

 • Manager ownership;
 • Corporate governance;
 • Rent seeking;
 • Risk preferences;
 • Bank failures
توضیحات:
ترجمه مقاله Corporate governance and risk management at unprotected banks: National banks in the 1890s در 40صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: