ترجمه مقاله  Corporate governance and bank capitalization strategies

ترجمه مقاله Corporate governance and bank capitalization strategies

نام مقاله:
Corporate governance and bank capitalization strategies
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Financial Intermediation Volume 26, April 2016, Pages 1–27
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
26
تعداد صفحات ترجمه فارسی
52
Abstract:

Abstract

This paper examines the relationship between banks’ capitalization strategies and their corporate governance and executive compensation schemes for an international sample of banks over the 2003–2011 period. Shareholder-friendly corporate governance, in the form of a separation of the CEO and chairman of the board roles, intermediate board size, and an absence of anti-takeover provisions, is associated with lower bank capitalization, consistent with shareholder incentives to shift risk towards the financial safety net. Higher values of executive option and stock wealth invested in the bank are associated with higher capitalization as a potential reflection of executive risk aversion, but the risk-taking incentives embedded in executive compensation packages are associated with lower capitalization.

Key words

  • Bank capital;
  • Dividend payouts;
  • Corporate governance;
  • Executive compensation
توضیحات:
ترجمه مقاله Corporate governance and bank capitalization strategies در 52صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: