ترجمه مقاله Practices and functions of customer reference marketing — Leveraging customer references as marketing assets

ترجمه مقاله Practices and functions of customer reference marketing — Leveraging customer references as marketing assets

نام مقاله:
Practices and functions of customer reference marketing — Leveraging customer references as marketing assets
نام نویسندگان:
مجله:
Industrial Marketing Management Volume 39, Issue 6, August–September 2010, Pages 975–985
سال انتشار:
2010
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

Abstract

This multiple-case study focuses on the practices and functions of customer reference marketing and on the ways through which customer references can be deployed as marketing assets. Analysis of 38 interviews with managers in four case companies suggests that customer references can be leveraged externally as marketing assets to (1) gain status-transfer effects from reputable customers, (2) signal passing a selection process, (3) concretize and demonstrate complex solutions, and (4) provide indirect evidence of experience, previous performance, technological functionality, and delivered customer value. Customer references can also be leveraged internally to (1) facilitate organizational learning, (2) advance offering development, (3) motivate personnel, and (4) develop understanding of customer needs, internal competencies, and delivered customer value. By identifying the practices and functions related to customer reference marketing, the paper deepens understanding of this highly relevant but relatively under-researched phenomenon and contributes to the literature on customer-based marketing assets.

Keywords

 • Customer references;
 • Customer relationships;
 • Marketing assets;
 • Industrial marketing;
 • Resource-based view
توضیحات:
ترجمه مقاله Practices and functions of customer reference marketing — Leveraging customer references as marketing assets در 20صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: