ترجمه مقاله  Balancing absorptive capacity and inbound open innovation for sustained innovative performance: An attention-based view

ترجمه مقاله Balancing absorptive capacity and inbound open innovation for sustained innovative performance: An attention-based view

نام مقاله:
Balancing absorptive capacity and inbound open innovation for sustained innovative performance: An attention-based view
نام نویسندگان:
مجله:
European Management Journal Volume 34, Issue 1, February 2016, Pages 80–90
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

Abstract

How can a firm develop new ideas and turn them into profitable innovations on a sustained basis? We address this fundamental issue in a novel way by developing an integrative framework of absorptive capacity (AC) and inbound open innovation that is rooted in the attention-based view of the firm. We specifically address why a balance between open and closed innovation is important from the perspective of absorptive capacity, and show how it may be brought about. Pursuing either open or closed inbound innovation alone may result in an imbalance between potential AC and realized AC as well as inward-looking AC and outward-looking AC, which will hinder innovative performance. We argue that practicing open and closed inbound innovation repeatedly and alternately by switching organizational attentions, and thus developing the associated AC, can facilitate balancing absorptive capacity and lead to innovative performance.

Keywords

  • Absorptive capacity;
  • Boundary-spanning;
  • Sustained innovation;
  • Attention-based view
توضیحات:
ترجمه مقاله Balancing absorptive capacity and inbound open innovation for sustained innovative performance: An attention-based view در 20صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: