ترجمه مقاله Dialogues and dialetics: Limits to clinician–manager interaction in healthcare organizations

ترجمه مقاله Dialogues and dialetics: Limits to clinician–manager interaction in healthcare organizations

نام مقاله:
Dialogues and dialetics: Limits to clinician–manager interaction in healthcare organizations
نام نویسندگان:
مجله:
Social Science & Medicine Volume 74, Issue 3, February 2012, Pages 332–339
سال انتشار:
2012
تعداد صفحات مقاله:
7
تعداد صفحات ترجمه فارسی
14
Abstract:

Abstract

This paper examines clinician–manager interactions within healthcare organizations in the UK and contrasts the notions of dialetics and dialogues within such interactions. We draw particularly on Bakhtin’s work on dialogue to frame our focal research question, which considers the extent to which clinician–manager interactions are dialogic. Using data drawn from a thirty-two month study of five UK healthcare organizations we suggest that clinician-manager interactions are more dialectic than dialogic in their orientation. Further, we suggest that, despite the appearance of dialogical possibility between clinicians and non-clinicians, the tendency to dialectic positioning reinforces opposition between these groups and we conclude that local, rather than system-wide interventions, offer the best means of disrupting these dialectics and fostering productive dialogues.


Highlights

► Provides new insights into the manager–clinician relationships in the UK using the theoretical lens of dialogues and dialectics. ► Highlights the limitations of healthcare policy on attempted incorporation of clinicians into management. ► Reveals the dialectical rather than dialogical relationship among clinicians and managers. ► Argues local rather than system-wide interventions offer the best means of disrupting dialectics to foster productive dialogues

Keywords

 • Dialogue;
 • Dialetics;
 • Managers and clinicians;
 • Bakhtin;
 • UK
توضیحات:
ترجمه مقاله Dialogues and dialetics: Limits to clinician–manager interaction in healthcare organizations در 14صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: