ترجمه مقاله Oops! I did it again: Effect of corporate governance and top management team characteristics on the likelihood of product-harm crises

ترجمه مقاله Oops! I did it again: Effect of corporate governance and top management team characteristics on the likelihood of product-harm crises

نام مقاله:
Oops! I did it again: Effect of corporate governance and top management team characteristics on the likelihood of product-harm crises
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Business Research Volume 69, Issue 2, February 2016, Pages 621–630
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
9
تعداد صفحات ترجمه فارسی
18
Abstract:

Abstract

Product-harm crises are ubiquitous in today's marketplace. Prior research has explored the negative consequences associated with these crises and highlighted effective crisis management strategies. Limited attention, however, has been devoted to exploring the antecedents of such crises. The authors use agency theory to explore corporate governance and top management team (TMT) characteristics that impact firms' likelihood of experiencing a product-harm crisis. They argue that family firms, firms with higher levels of managerial ownership, and firms in which the marketing function has a higher influence in the TMT are likely to exhibit a higher strategic emphasis on product quality. Strategic product-quality emphasis, in turn, mediates these firms' lower likelihood of encountering a product-harm crisis. An analysis of 116 S&P 500 firms across 2006–2011 provides considerable support for the authors' arguments. These results have important implications for practitioners and for scholars working in the areas of innovation, family business, and corporate governance.

Keywords

 • Product-harm crisis;
 • Innovation;
 • Family firms;
 • Managerial ownership;
 • Chief Marketing Officer
توضیحات:
ترجمه مقاله Oops! I did it again: Effect of corporate governance and top management team characteristics on the likelihood of product-harm crises در 18صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: