ترجمه مقاله The influence of technology on the future of human resource management

ترجمه مقاله The influence of technology on the future of human resource management

نام مقاله:
The influence of technology on the future of human resource management
نام نویسندگان:
مجله:
Human Resource Management Review Volume 25, Issue 2, June 2015, Pages 216–231
سال انتشار:
2015
تعداد صفحات مقاله:
15
تعداد صفحات ترجمه فارسی
30
Abstract:

Abstract

In recent years, information technology has had a profound effect on human resources (HR) processes and practices. However, relatively little research has examined its effectiveness, and most of the existing studies have not assessed the degree to which these new systems enable organizations to reach their HR goals of attracting, motivating and retaining employees. One reason for this is that there are a number of limitations associated with current systems including the fact that they: (a) use one way communication systems, (b) are impersonal and passive, (c) do not always allow for interpersonal interaction, and (d) often create an artificial distance between individuals and organizations. Thus, the primary purposes of the present article are to review the current effects of technology on HR processes, consider the existing literature on the topic, and discuss the advantages and potential limitations of using these systems. In addition, we offer directions for future research and practice on using technology to facilitate HR processes.

Keywords

 • Human resource management;
 • Technology;
 • HRIS;
 • eHRM;
 • e-recruiting;
 • e-selection;
 • e-learning;
 • e-compensation
توضیحات:
ترجمه مقاله The influence of technology on the future of human resource management در 30صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: