ترجمه مقاله  The role of corporate governance in forecasting bankruptcy: Pre- and post-SOX enactment

ترجمه مقاله The role of corporate governance in forecasting bankruptcy: Pre- and post-SOX enactment

نام مقاله:
The role of corporate governance in forecasting bankruptcy: Pre- and post-SOX enactment
نام نویسندگان:
مجله:
The North American Journal of Economics and Finance Volume 35, January 2016, Pages 166–188
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
22
تعداد صفحات ترجمه فارسی
44
Abstract:

Abstract

This paper contributes to the literature by documenting the improved performance of bankruptcy prediction models after including corporate governance variables. The empirical results demonstrate better predictive power for financial bankruptcy than previous bankruptcy prediction models, particularly in the post-SOX period. Our theoretical argument emphasizes the urgent need for such improvements to the bankruptcy prediction model following the introduction of the SOX Act, with the empirical results providing intuitive economic meaning for all relevant market participants. Policymakers may consider enacting laws to include designs for corporate governance monitoring mechanisms, entrepreneurs may use this model to improve their own governance structures and compensation mechanisms to avoid financial bankruptcy, and investors may refer to it to ensure that ‘losers’ are excluded from their investment portfolios.

Keywords

  • Bankruptcy prediction model;
  • Sarbanes-Oxley Act;
  • Corporate governance
توضیحات:
ترجمه مقاله The role of corporate governance in forecasting bankruptcy: Pre- and post-SOX enactment در 44صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: