ترجمه مقاله  Effective marketing communication via social networking site: The moderating role of the social tie

ترجمه مقاله Effective marketing communication via social networking site: The moderating role of the social tie

نام مقاله:
Effective marketing communication via social networking site: The moderating role of the social tie
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Business Research Volume 69, Issue 6, June 2016, Pages 2265–2270
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
5
تعداد صفحات ترجمه فارسی
10
Abstract:

Abstract

Facebook provides a way of connecting with friends online that increases the effectiveness of Internet advertising. This study investigates what factors influence the impact of consumers sharing advertisement (peer-to-peer) on communication effectiveness. The conceptual framework relies on social capital and communication theory, including tie strength, type of message, and advertising literacy. To test the research hypotheses, the study carries out two experiments involving 346 participants. The results show that interactive advertising gains greater consumer attitude toward the ad and higher message-sharing intention than non-interactive advertising does. The social tie is an important factor in moderating the effects of the message format and advertising literacy on communication effectiveness. This research advances the social capital and communication literature by explaining the effectiveness of consumers sharing advertising based on Internet-mediated communication. Research findings provide managerial implication for companies to better plan online marketing strategies in this social-networking era.

Keywords

  • Facebook;
  • Social media;
  • Social tie;
  • Advertising literacy
توضیحات:
ترجمه مقاله Effective marketing communication via social networking site: The moderating role of the social tie در 10صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: