ترجمه مقاله  Power of consumers using social media: Examining the influences of brand-related user-generated content on Facebook

ترجمه مقاله Power of consumers using social media: Examining the influences of brand-related user-generated content on Facebook

نام مقاله:
Power of consumers using social media: Examining the influences of brand-related user-generated content on Facebook
نام نویسندگان:
مجله:
Computers in Human Behavior Volume 58, May 2016, Pages 98–108
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
10
تعداد صفحات ترجمه فارسی
20
Abstract:

Abstract

This study examined the influences of positive brand-related user-generated content (UGC)1 shared via Facebook on consumer response. The model tested was derived from the S–O–R consumer response model (Mehrabian & Russell, 1974) that depicts the effects of environmental/informational stimuli on consumer response. Specific research objectives were to investigate whether brand-related UGC acts as a stimulus to activate consumer behavior in relation to brand and examine the processes by which brand-related UGC influences consumer behavior. Using the S–O–R model, brand-related UGC was treated as stimulus, pleasure and arousal as emotional responses, and perceived information quality as cognitive response. Information pass-along, impulse buying, future-purchase intention, and brand engagement were treated as behavioral responses. Participants (n = 533) resided in the U.S. and had a Facebook account. Mock Facebook fan pages including brand-related UGC were developed as visual stimuli and presented via an online self-administered questionnaire. SEM was used to analyze the data. Brand-related UGC activated consumers' emotional and cognitive responses. Emotional and cognitive responses significantly influenced behavioral responses. Positive brand-related UGC exerts a significant influence on brand as it provokes consumers’ eWOM behavior, brand engagement, and potential brand sales.

Keywords

  • Brand engagement;
  • eWOM;
  • S–O–R;
  • User-generated content
توضیحات:
ترجمه مقاله Power of consumers using social media: Examining the influences of brand-related user-generated content on Facebook در 20صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: