ترجمه مقاله  The use of social media in sales: Individual and organizational antecedents, and the role of customer engagement in social media

ترجمه مقاله The use of social media in sales: Individual and organizational antecedents, and the role of customer engagement in social media

نام مقاله:
The use of social media in sales: Individual and organizational antecedents, and the role of customer engagement in social media
نام نویسندگان:
مجله:
Industrial Marketing Management Volume 54, April 2016, Pages 71–79
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
8
تعداد صفحات ترجمه فارسی
16
Abstract:

Abstract

There is recognition that social media can benefit personal selling and sales management, especially in the B2B context. This research draws on interactional psychology theory to propose and test a model of usage of social media in sales, analyzing individual, organizational, and customer-related factors. We find that organizational competence and commitment with social media are key determinants of social media usage in sales, as well as individual commitment. Customer engagement with social media also predicts social media usage in sales, both directly and (mostly) through the individual and organizational factors analyzed, especially organizational competence and commitment. Finally, we find evidence of synergistic effects between individual competence and commitment, which is not found at the organizational level. We conduct multiple regression analysis of data obtained by surveying 220 sales executives in the United States.

Keywords

  • Social media;
  • Sales management;
  • Business-to-business marketing
توضیحات:
ترجمه مقاله The use of social media in sales: Individual and organizational antecedents, and the role of customer engagement in social media در 16صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: