ترجمه مقاله Facebook as a destination marketing tool: Evidence from Italian regional Destination Management Organizations

ترجمه مقاله Facebook as a destination marketing tool: Evidence from Italian regional Destination Management Organizations

نام مقاله:
Facebook as a destination marketing tool: Evidence from Italian regional Destination Management Organizations
نام نویسندگان:
مجله:
Tourism Management Volume 54, June 2016, Pages 321–343
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
22
تعداد صفحات ترجمه فارسی
44
Abstract:

Abstract

This work explores how Italian regional Destination Management Organisations (DMOs) strategically employ Facebook to promote and market their destinations, and improves on the current metrics for capturing user engagement. Based on big data analysis from the regional DMOs' Facebook pages, supplemented with semi-structured interviews conducted with DMO managers, the study sheds light on the factors contributing to superior level of social activity. The findings indicate that the way Facebook is tactically and strategically employed varies significantly across Italian regional DMOs. Visual content (namely photos) and moderately long posts have a statistically-significant positive impact on DMOs' Facebook engagement, whereas high post frequency, and early daily timing (in the morning) of posts have a negative impact on engagement. Last but not least, the study shows that most of the regional DMOs (except for Trentino, Tuscany, and Sicily) deploy Facebook with a top-down approach, allowing for little spontaneous user generated content (UGC).

Keywords

 • Social media;
 • Facebook;
 • Big data;
 • Destination Management Organizations;
 • Engagement;
 • Destination marketing;
 • Italian regions
توضیحات:
ترجمه مقاله Facebook as a destination marketing tool: Evidence from Italian regional Destination Management Organizations در 44صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: