ترجمه مقاله Evaluating the influence of YouTube advertising for attraction of young customers

ترجمه مقاله Evaluating the influence of YouTube advertising for attraction of young customers

نام مقاله:
Evaluating the influence of YouTube advertising for attraction of young customers
نام نویسندگان:
مجله:
Computers in Human Behavior Volume 59, June 2016, Pages 165–172
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
7
تعداد صفحات ترجمه فارسی
14
Abstract:

Abstract

Nowadays, we have been faced with an increasing number of people who are spending tremendous amounts of time all around the world on YouTube. To date, the factors that persuade customers to accept YouTube advertising as an advertising medium are not yet fully understood. The present paper identified four dimensions towards YouTube advertising (i.e., entertainment, Informativeness, Customization and irritation) which may be affected on advertising value as well as brand awareness, and accordingly on purchase intention of consumers. The conceptual model hypothesizes that ad value strategies are positively associated with brand awareness, which in turn influence perceived usefulness of You Tube and continued purchase behavior. For this study, data were collected from students studying at the Sapienza University of Rome. In total, 315 usable questionnaires were chosen in order to analysis of data for the variables. The results show that entertainment, informativeness and customization are the strongest positive drivers, while irritation is negatively related to YouTube advertising. On the other hand, advertising value through YouTube affects both brand awareness and purchase intention of consumers accordingly.

Keywords

 • Advertising value;
 • Social media;
 • YouTube;
 • Brand awareness;
 • Purchase intention;
 • Customized advertising
توضیحات:
ترجمه مقاله Evaluating the influence of YouTube advertising for attraction of young customers در 14صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: