ترجمه مقاله  Attracting Millennials: Legitimacy management and bottom-up socialization processes within accounting firms

ترجمه مقاله Attracting Millennials: Legitimacy management and bottom-up socialization processes within accounting firms

نام مقاله:
Attracting Millennials: Legitimacy management and bottom-up socialization processes within accounting firms
نام نویسندگان:
مجله:
Critical Perspectives on Accounting Volume 39, September 2016, Pages 1–24
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
23
تعداد صفحات ترجمه فارسی
46
Abstract:

Abstract

The competition to attract trainee accountants is fierce among accounting firms. Millennials seemingly have expectations in terms of work experiences and work environments that arguably cannot be ignored by accounting firms. This paper draws on a legitimacy framework to examine legitimacy management strategies utilized by large Canadian accounting firms in website communications directed at future employees. Our results demonstrate accounting firms appear to devote considerable effort to manage their legitimacy in the eyes of prospective employees and apparently use website communications to depict a work environment largely in accordance with Millennials’ system of values and beliefs. This suggests a bottom-up socialization process is taking place whereby accounting firms adapt the workplace in response to future employees’ expectations. Interviews with partners, managers and human resource advisors working in accounting firms support the idea of a bottom-up process. We conclude a two-way socialization process exists, where the firms and the new employees are both instigators and targets of socialization, jointly influencing what it is to be an accountant today.

Keywords

  • Accounting firms;
  • Legitimacy theory;
  • Millennials’ career expectations;
  • Sociology of professions
توضیحات:
ترجمه مقاله Attracting Millennials: Legitimacy management and bottom-up socialization processes within accounting firms در 46صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: