ترجمه مقاله  The Optimal Deterrence of Tax Evasion: The Trade-off Between Information Reporting and Audits

ترجمه مقاله The Optimal Deterrence of Tax Evasion: The Trade-off Between Information Reporting and Audits

نام مقاله:
The Optimal Deterrence of Tax Evasion: The Trade-off Between Information Reporting and Audits
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Public Economics Volume 145, January 2017, Pages 162–180
سال انتشار:
2017
تعداد صفحات مقاله:
18
تعداد صفحات ترجمه فارسی
36
Abstract:

Abstract

Despite the widespread recognition of the effectiveness of information reporting to increase tax compliance, existing tax theory considers tax audits to be the only tool to prevent evasion. This paper extends tax theory by modeling information reporting as an additional enforcement instrument that allows a tax authority to acquire signals about taxpayers' income. The paper rigorously characterizes the optimal strategy to maximize tax revenue when enforcement resources are limited. It determines the optimal allocation of resources between audits and information reporting, which is governed by how effectively the signals facilitate audit targeting. The model demonstrates that the value of information reporting declines with audit coverage because of the corresponding decline in the value of audit targeting. The optimal level of information reporting is an inverse U-shaped function of the budget allocated to enforcement, while the optimal audit coverage always increases with the budget. This finding implies that at some point it may not be optimal to expand information reporting.

Keywords

  • Information reporting;
  • Tax audit;
  • Optimal enforcement
توضیحات:
ترجمه مقاله The Optimal Deterrence of Tax Evasion: The Trade-off Between Information Reporting and Audits در 36صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: