ترجمه مقاله Chemical constituents and anti-inflammatory activity of the aerial parts of Curcuma longa

ترجمه مقاله Chemical constituents and anti-inflammatory activity of the aerial parts of Curcuma longa

نام مقاله:
Chemical constituents and anti-inflammatory activity of the aerial parts of Curcuma longa
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Functional Foods Volume 26, October 2016, Pages 485–493
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
8
تعداد صفحات ترجمه فارسی
16
Abstract:

Abstract

Curcuma longa is a perennial foodstuff plant that is utilized widely in Asia. Here, we evaluated the effects of extracts of the aerial parts of C. longa on inflammatory processes in RAW264.7 macrophage cells. Dried aerial parts of C. longa were extracted with methanol and partitioned successively with CH2Cl2 and n-BuOH. This n-BuOH fraction (0–40 µg/ml) significantly suppressed the lipopolysaccharide-mediated induction of nitric oxide, prostaglandin E2, and pro-inflammatory cytokines. Western blotting found that the levels of nitric oxide synthase and cyclooxygenase-2 were also reduced in a concentration-dependent manner, in the absence of cytotoxicity. The major components present in this extract were isolated and chemically characterized using ultra-performance liquid chromatography-quadrupole time-of-flight mass spectrometry and nuclear magnetic resonance spectroscopy. Four flavonoids were identified: Quercetin 3-(2Gal-rhamnosyl-robinobioside) (1); Quercetin 3-rutinoside (2); Quercetin 3-rhamnosyl-(1→2)-rhamnoside (3); and Quercetin-3-O-rhamnoside (4).

Keywords

 • Curcuma longa;
 • Anti-inflammatory activity;
 • NMR;
 • UPLC-PDA-Q-TOF/MS;
 • Aglycone flavonoids
توضیحات:
ترجمه مقاله Chemical constituents and anti-inflammatory activity of the aerial parts of Curcuma longa در 16صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: