ترجمه مقاله  Determinants of going concern opinions and audit fees for development stage enterprises

ترجمه مقاله Determinants of going concern opinions and audit fees for development stage enterprises

نام مقاله:
Determinants of going concern opinions and audit fees for development stage enterprises
نام نویسندگان:
مجله:
Advances in Accounting Volume 33, June 2016, Pages 68–84
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
16
تعداد صفحات ترجمه فارسی
32
Abstract:

Abstract

Startup entities have been the focus of much political and academic interest recently. Development stage enterprises (DSEs), as defined by SFAS 7, are startup entities for which some publicly available information exists. New accounting standards have removed the DSE designation and related extra reporting requirements, and placed more responsibility on owners and managers to assess the ability of entities to continue as a going concern. We examined information from financial statements and audit reports of companies previously reporting as DSEs to investigate what increases the likelihood of receiving a going concern modification in auditors' opinions (GCO) and what affects audit fees. Our overall analyses indicate that the asset size of DSEs, negative working capital, and prior-year going concern modifications consistently influence going concern modifications to auditors' opinions. Managers should clearly consider these conditions when making their assessment of their companies' future going concern status. Our results indicate that the size of the audit firm did not influence the going concern modification decision, but Big4 auditors charge significantly higher fees than other auditors. Thus, managers/owners of DSEs should weigh the benefits of having a Big4 firm audit on their financial statements against the higher fees charged by those firms.

Keywords

  • Development stage enterprises;
  • Going concern modification;
  • Audit firm size;
  • Audit fees
توضیحات:
ترجمه مقاله Determinants of going concern opinions and audit fees for development stage enterprises در 32صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: