ترجمه مقاله Ownership structure, independent board members and innovation performance: A contingency perspective

ترجمه مقاله Ownership structure, independent board members and innovation performance: A contingency perspective

نام مقاله:
Ownership structure, independent board members and innovation performance: A contingency perspective
نام نویسندگان:
مجله:
Journal of Business Research Volume 69, Issue 9, September 2016, Pages 3371–3379
سال انتشار:
انتخ
تعداد صفحات مقاله:
8
تعداد صفحات ترجمه فارسی
16
Abstract:

Abstract

This study advances the research on corporate governance and innovation by investigating how technology diversity strategy and absorptive capacity shape the relationships between foreign ownership, independent board members and firm innovation in emerging economics. Using panel data from 138 Taiwanese firms, this study finds that the relationship between foreign ownership and innovation performance is negatively moderated by technology diversity strategy. The relationship between the proportion of independent board members on the board and innovation performance is positively moderated by technology diversity strategy, whereas the focal link is negatively moderated by absorptive capacity. These findings contribute to a better understanding of how the fit relationships of governance arrangements (foreign ownership and independent board members) with internal conditions (technology diversity strategy and absorptive capacity) influence firms' ability to benefit from innovation activities. Finally, this study discusses the managerial implications and highlights future research directions.

Keywords

 • Foreign ownership;
 • Independent board members;
 • Innovation;
 • Technology diversity strategy;
 • Absorptive capacity
توضیحات:
ترجمه مقاله Ownership structure, independent board members and innovation performance: A contingency perspective در 16صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

 • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
 • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
 • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
 • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
 • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: