ترجمه مقاله  Do industrial and geographic diversifications have different effects on earnings management? Evidence from UK mergers and acquisitions

ترجمه مقاله Do industrial and geographic diversifications have different effects on earnings management? Evidence from UK mergers and acquisitions

نام مقاله:
Do industrial and geographic diversifications have different effects on earnings management? Evidence from UK mergers and acquisitions
نام نویسندگان:
مجله:
International Review of Financial Analysis Volume 46, July 2016, Pages 33–45
سال انتشار:
2016
تعداد صفحات مقاله:
12
تعداد صفحات ترجمه فارسی
24
Abstract:

Abstract

This paper examines whether corporate diversification has an impact on accruals earnings management by UK targets in mergers and acquisitions. Following prior research (Jiraporn, Kim, & Mathur, 2008; El Mehdi & Seboui, 2011), we explicitly distinguish between industrial and geographic diversification. These two dimensions of diversification differ in terms of their degree of information asymmetry, while in industrially diversified firms the accruals at the business segment level tend to offset each other, geographically diversified firms seem to be subject to higher information asymmetry. Using a sample of 229 UK publicly listed targets and employing cross-sectional accrual models and a panel regression framework, we find that industrial diversification mitigates earnings management by UK targets prior to mergers and acquisitions. The results of our study also show that a combination of industrial and geographic diversification is associated with a lesser degree of earnings management, which is consistent with those reported by Jiraporn, Kim, and Mathur (2008) and El Mehdi and Seboui (2011) for US firms. However, our evidence suggests that geographic diversification is associated with a higher degree of earnings management, however the results are not statistically significant.

Keywords

  • Corporate industrial diversification and geographic diversification;
  • Information asymmetry hypothesis;
  • Accruals earnings management;
  • Mergers and acquisitions
توضیحات:
ترجمه مقاله Do industrial and geographic diversifications have different effects on earnings management? Evidence from UK mergers and acquisitions در 24صفحه توسط مترجمان حرفه ای در قالب WORD آماده شده است. کیفیت ترجمه مقاله کاملا تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از کیفیت ترجمه، ویرایش توسط مترجمان انجام خواهد شد.


فرم ثبت سفارش ترجمه مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
شماره تماس:
آدرس ایمیل:
زمان تحویل به روز:
:توضیحات
بخشهایی از این مقاله که مایل نیستید ترجمه شوند(در صورتی که مایل نیستید بخشها یا صفحاتی از این مقاله ترجمه شوند، آنها را در کادر زیر مشخص کنید. در اینصورت هزینه ترجمه مقاله کمتر خواهد شد).اعداد زیر را وارد کنید.
 

نکات قابل توجه

  • در هنگام ثبت سفارش اطلاعات تماس بخصوص شماره همراه را به دقت وارد فرمایید تا هزینه ترجمه و زمان تحویل از طریق اطلاعات تماس مقدور شود.
  • مبنای محاسب هزینه ترجمه به صورت کلمه ای و بر اساس زمان تحویل می باشد. در سفارشات عادی هزینه ترجمه کلمه ای 10 تومان می باشد. و سفارشات فوری بر اساس زمان تحویل متغیر است.
  • سفارش عادی سفارشی است که که با ترجمه روزانه 1000(هزار کلمه) قابل آماده سازی باشد)
  • بعد از اعلام هزینه ترجمه و زمان آماده سازی آن و در صورت تمایل، 50 درصد هزینه ترجمه کل مقاله به عنوان بیعانه دریافت خواهد شد.
  • ترجمه مقاله به صورت روان و توسط مترجم حرفه ای و در قالب فایل WORD صورت می گیرد.

فرم ثبت نظرات

نام و نام خانوادگی:
 
آدرس ایمیل:
   
:نظر شما
 

نظرات کاربران: